Opći uvjeti poslovanja

OSNOVNI PODACI

Puni naziv: PROCELLA turistička agencija d.o.o. za ugostiteljstvo
Sjedište:  Pavla Radića 9, 10 000 Zagreb – Hrvatska

Voditelj poslova: Renata Barać

Voditelj poslova odgovoran je za rad turističke agencije sukladno odredbama Zakona

 

Nadležno tijelo: SAMOSTALNI SEKTOR TURISTIČKE INSPEKCIJE-10000 ZAGREB-Trg Republike 8/I turisticka.inspekcija@mint.hr

MBS: 080450176
OIB: 88463118710

E-mail: info@vallum.eu
Kontakt: +385 99 265 1825

Radno vrijeme:

01.05.  – 01.10 : 08.00 – 22.00  (Svaki dan)

01.10. –  30.04: 10.00 – 14.00 (Radnim danom)

Društvo s ograničenom odgovornosću registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
Temeljni kapital: 428.900,00 kuna uplaćen u cijelosti

 

1. SADRŽAJ OPĆIH UVJETA PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

Opći uvjeti pružanja usluga sastavni su dio ugovora između tvrtke PROCELLA TA d.o.o.kao turističke agencije i gosta koji prihvaća odabranu turističku uslugu. Sve što je navedeno u Općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za tvrtku PROCELLA TA d.o.o.Opći uvjeti objavljeni su na Internet stranici tvrtke Procella TA d.o.o.
Hotelski smještaj u Hrvatskoj tvrtka PROCELLA TA d.o.o.obavlja isključivo kao posrednik. Kupuje i prodaje uslugu u svoje ime i svoj račun gostu u nepromijenjenom stanju i bez dodatnih usluga.
Kod pružanja usluge smještaja gostu u privatnim apartmanima i sobama (krajnji davatelj usluge fizička osoba) tvrtka PROCELLA TA d.o.o.nastupa kao organizator putovanja (fotografiranje ponuđenih apartmana, savjetovanje, rezervacija i sl.) te primjenjuje Posebni postupak oporezivanja (Čl. 91. Zakona o PDV-u).
Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete, PROCELLA TA d.o.o. prikupio je od krajnjeg pružatelja usluge. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika PROCELLA TA d.o.o.PROCELLA TA d.o.o.ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste I kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela web-a.

2. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad.
Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju tvrtku PROCELLA TA d.o.o.u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim Internet stranicama ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije.
Ako gost nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, tvrtka PROCELLA TA d.o.o.će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

 

3. SADRŽAJ I CIJENA SMJEŠTAJA

Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu, te uključuju one usluge koje su opisane uz smještajnu jedinicu iz rezervacije.
Posebne usluge su usluge koja pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu, pa ih stoga gost plaća posebno, kao odvojenu uslugu. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun.
Fakultativne usluge su usluge koje pruža tvrtka PROCELLA TA d.o.o., a nisu vezane uz ponudu zakupljene smještajne jedinice.
Cijene smještajnih jedinica su objavljene u EUR-ima, te se obračunavaju u KUNAMA po srednjem tečaju NBH na dan vršenja obračuna – uplate. Tvrtka PROCELLA TA d.o.o.zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga.

 

4. PRIJAVE ZA REZERVACIJU

Prijave za rezervaciju smještaja se upućuju elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni obrazac dostupan na web site-u tvrtke PROCELLA TA d.o.o.Prilikom prijave gost je dužan dati sve točne podatke koji se u predviđenom obrascu za rezervaciju traže kao i za osobe koje prijavljuje na putovanje. Tvrtka PROCELLA TA d.o.o.ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane gosta prilikom prijave rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka tvrtka PROCELLA TA d.o.o.zadržava pravo promjene cijena i nadoplate razlike u cijeni na licu mjesta.

5. REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim, pismeno u poslovnici agencije.
Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ovoga ugovora. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije.

Rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30 % ukupne cijene, a ostatak iznosa prilikom dolaska prije početka korištenja usluge.
Plaćanje depozita je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun PROCELLA TA d.o.o. , dok ostatak iznosa prilikom dolaska u smještajnu jedinicu putem kartica ili gotovine isključivo u kunama.

Nakon primitka cjelokupnog iznosa depozita izabrane usluge, gostu će biti proslijeđena potvrda rezervacije sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaučer), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gosta na licu mjesta.
Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za tvrtku PROCELLA TA d.o.o.
Napomena: Sva plaćanja karticom biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Prilikom naplate vašom karticom isti se iznos pretvara u vašu nacionalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

 

6. PRAVO TVRTKE PROCELLA TA d.o.o. NA PROMJENE I OTKAZ

Tvrtka PROCELLA TA d.o.o.se obvezuje osigurati gostu smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).
Tvrtka PROCELLA TA d.o.o.može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom tvrtki PROCELLA TA d.o.o.da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.
Ukoliko gost uplati rezervaciju koju PROCELLA TA d.o.o.ne može ispuniti (oniline ili po pogrešnoj ponudi) gostu se nudi alternativa.
Ukoliko je tvrtka PROCELLA TA d.o.o.u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je skuplja dužan je platiti razliku.Ako je alternativa jeftinija PROCELLA TA d.o.o.vraća gostu razliku.
Tvrtka PROCELLA TA d.o.o.je dužna sve goste koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.

 

7. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZ OD PUTOVANJA

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije hotelskog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

Ako je otkazana do 30 dana prije na od datuma dolaska nema naknade.

Ako je otkazana od 29 do 14 dana prije dolaska na 30% od ukupnog iznosa naplaćuje se.

Ako je otkazana 0-13 dan prije datuma dolaska 100% od ukupnog iznosa naplaćuje se.

Ako je otkazana nakon polaska, ili ako se gost ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije. 

Ukoliko gost mora otkazati rezervaciju unutar 29 dana prije početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog gosta/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovo ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom gosta. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.
Ukoliko gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
Agencija ne nadoknađuje gostu troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju gost otkazuje.

 

8. OBVEZE TVRTKE PROCELLA TA d.o.o.

Tvrtka PROCELLA TA d.o.o.je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.
Tvrtka PROCELLA TA d.o.o.je dužna osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga
Tvrtka PROCELLA TA d.o.o.isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom, te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima gost podmiruje sve dodatne troškove.

 

9. OBVEZE PUTNIKA

Gost je obvezan:

  • posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost
  • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja
  • pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
  • prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti voucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene.

 U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

 

10. PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi na rizik gosta, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.
Tvrtka PROCELLA TA d.o.o.nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu gost upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

 

11. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Klijent daje osobne podatke svojevoljno. Osobni podaci su potrebni za provođenje zatražene usluge. Isti podaci će se koristiti u internoj komunikaciji. Agencija se obvezuje da osobni podaci Klijenta neće izaći iz zemlje ili biti predani trećoj strani osim za potrebe zatražene usluge. Iznimka proslijeđivanja podataka o Klijentu trećoj strani je za potrebe osiguranja od otkaza, ili osiguranja od nezgode ili bolesti, osiguranja od izgubljne prtljage ili zdravstvenog osiguranja za vrijeme trajanja putovanja lokalno ili u inozemstvu. Ako Klijent zatraži osiguranje, osobni podaci će biti proslijeđeni osiguravajućoj kući. Osobni podaci će biti pohranjeni u bazi podataka u skladu s odredbma menadžmenta o metodama korištenim za prikupljanje, obradu i čuvanje osobnih podataka Klijenta.

 

12. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki gost – nositelj Ugovora: agencija-gost ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.
Gost je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti tvrtku PROCELLA TA d.o.o.ili njihovog ovlaštenog predstavnika. Gost je dužan najprije obavijestiti pružatelja usluga i pokušati sa njim pronaći zadovoljavajuće rješenje. Gost je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji, e-mailom ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).
Tvrtka PROCELLA TA d.o.o.ne prihvaća reklamacije na rezervacije po posebno sniženim cijenama tzv. LAST MINUTE PONUDA, smještaja po principi NO NAME HOTELA i FORTUNA sistema i ostale posebne ponude FORMULE ROULETTE.

 

13. NADLEŽNOST SUDA

Gost i agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora riješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Zagrebu, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Napomena:

Podaci prikupljeni putem obrasca rezervacije smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj važećim propisima Republike Hrvatske. Potvrdom rezervacije potvrđujete da su podaci navedeni u obrascu rezervacije istiniti i točni te da ste upoznati sa svrhom njihova prikupljanja i obrade.

Davanjem svojih osobnih podataka i prihvaćanjem ovih općih uvjeta, Gost pristaje da PROCELLA TA d.o.o.i s njime povezane osobe koriste i upotrebljavaju navedene osobne podatke u promotivne svrhe kao primjerice (ali ne i isključivo) slanje newslettera putem e-maila, objava putem Facebooka, te da ga na druge načine obavještava o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama koje nudi. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta pristajete da takve osobne podatke dajemo na korištenje trećim osobama, uključujući, ali ne ograničavajući na povezana društva PROCELLA TA d.o.o.u svrhu marketninga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.